آشنایی با دانش آیورودا

وِيژگِي افراد با دوشاي واتا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

وِيژگِي افراد با دوشاي واتا

 وِيژگِي افراد با دوشاي واتا

وِيژگِي هاِي افراد با دوشاي غالب واتا:

• ساختار جسمانِي سبک و لاغر
• سرعت در انجام فعالِيتها
• خشکِي پوست و نامنظمِي دندانها
• نا منظم بودن گوارش و زمان احساس گرسنگِي
• خواب سبک و مقطع ِيا بِي خوابِي
• اشتِياق ، سرزندگِي و قدرت تخِيل قوِي
• هِيجان زدگِي و حالات متغِير
• فراگِيرِي سرِيع اطلاعات تازه و نِيز فراموشِي سرِيع آموخته ها
• گراِيش به نگرانِي
• گراِيش به ِيبوست مزاج
• خستگِي زودرس
• گراِيش به تلاش بِيش از حد
• ظهور انفجارِي انرژِي روانِي و جسمانِي

تم بنِيادِي نوع واتا ، (دگرگونِي پذِيرِي) است . واتاها ، افرادِي هستند که حالات آنان را نمِي توان پِيش بِينِي کرد و به مراتب کمتر از پِيتاها ِيا کا فاها ، نمونه اِي کلِيشه اِي مِي باشند. قابلِيت تنوع آنان از نظر قامت و شکل و حـالات و اعمال خود علامت مشخصه آنان است . انرژِي نوع واتا ، بصورت انفجارِي نماِيان شده و ناپاِيدار است. در

نوع واتا،موارد زِير نِيز بسِيار شاخص مِي باشند:

• احساس گرسنگِي بِي موقع در هر زمانِي از شبانه روز
• هِيجانات عاشقانه با تغِيِير حالت دائمِي
• نامنظمِي زمان به بستر رفتن در شب
• چشم پوشِي از خوردن ِيک وعده غذا و به طور کلِي ، پِيروِي از عادات نامنظم
• گوارش خوب غذا در ِيک روز و بدِي گوارش در روز بعد
• ظهور انفجارهاِي عاطفِي کوتاه مدتِي که سرِيعاً فراموش مِي شوند
• گامهاِيِي شتابان و تند در راه رفتن

{jcomments on}

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید
شما اینجا هستید: خانه آیورودا دانش آیورودا وِيژگِي افراد با دوشاي واتا