آشنایی با دانش آیورودا

آشنایی با دانش آیورودا

وِيژگِي افراد با دوشاي پيتا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

وِيژگِي افراد با دوشاي پيتا

 وِيژگِي افراد با دوشاي پيتا

وِيژگِي هاِي افراد با دوشاي غالب پيتا:

• ساختار متوسط
• مِيزان تاب و توان معمولِي
• گرسنگِي و تشنگِي شدِيد و دستگاه گوارشِي نِيرومند
• بروز خشم و عصبانِيت در شراِيط تحت فشار
• رنگ پوست روشن ِيا سرخ و سفِيد ،اغلب همراه با کک و مک
• عدم تحمل نور آفتاب و هواِي گرم
• زرنگِي ، چاره جو ِيِي و علاقمندِي به چالش و مبارزه طلبِي
• قدرت ذهنِي بالا و قاطعِيت
• شِيوه بِيان دقِيق و شمرده
• ناتوانِي براِي چشم پوشِي از خوردن ِيک وعده غذا
• رنگ موها : بور ،قهوه اِي روشن ، ِيا سرخ ( ِيا ته رنگِي متماِيل به سرخ )

زمِينه نوع پِيتا ،( تند و تِيزِي ) احساسات است . هر فردِي با مشخصات زِير ، به مقدار زِيادِي از پِيتا برخوردار است : موِي سرخ براق ، چهره سرخ و سفِيد ، جاه طلب ، زِيرک ، صرِيح ، جسور ، مباحثه طلب ِيا حسـود . جنبه مبارزه طلبِي نوع پِيتا ، ِيک گراِيش طبِيعِي است ولِي لزوماً ظاهر نمِي گردد . در حال تعادل ، احساسـات و عواطف پِيتاها گرم و صمِيمِي است و افرادِي مهربان و قانع مِي باشند. چهره اِي که از شادِي مِي درخشد ، نمودار پِيتا است .

موارد زِير نِيز بسِيار شاخص مِي باشند:
• نِيم ساعت تاخِير در صرف غذا ، موجب احساس گرسنگِي شدِيد مِي گردد
• زندگِي بر حسب ساعت تنظِيم مِي گردد ( معمولاً با ِيک ساعت مچِي گران قِيمت ) و از اتلاف وقت ناخشنود مِي گردد .
• در طول شب بِيدار مِي شود و اِين بِيدارِي همراه با احساس گرما و تشنگِي است
• بر موقعِيت حاکم مِي گردد و ِيا احساس مِي کند که مِي باِيد بر وضعِيت مسلط شود
• به تجربه در مِي ِيابد که از دِيدگاه دِيگران فردِي بسِيار زِياده طلب مِي باشد
• با گامهاِيِي مصمم راه مِي رود

{jcomments on}

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید
شما اینجا هستید: خانه آیورودا دانش آیورودا وِيژگِي افراد با دوشاي پيتا