آشنایی با دانش آیورودا

آشنایی با دانش آیورودا

بخش هاي اصلي آيورودا

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 بخش هاي اصلي آيورودا

 

بخش هاي اصلي آيورودا

 

 

آِيورودا دانشِي است که به هشت بخش اصلِي تقسِيم مِي شود. هشت شاخه تخصصِي آِيورودا عبارت است از :

 ۱- کاِياچِيکِيتسا (طب داخلِي)


اِين شاخه از آِيورودا با روش هاِي حفظ سلامتِي جسمانِي و ذهنِي انسان و نِيز درمان بِيمارِي هاِي آنها مرتبط مِي باشد.


بنا به عقِيده آِيورودا ذهن و بدن مِي توانند بر روِي ِيکدِيگر تأثِير گذاشته و باعث اِيجاد بِيمارِي در ِيکدِيگر شوند. تعِين تِيپ هاِي مختلف جسمانِي و ذهنِي، شناخت نشانه ها و علائم بِيمارِي هاِي مختلف ، پاکسازِي بدن از سموم و متعادل کردن دوشاها (اخلاط سه گانه) از طرِيق استفراغ درمانِي، مسهل درمانِي، تنقِيه درمانِي، بکارگِيرِي دارو از طرِيق بِينِي، حجامت، درمان بِيمارِي ها از طرِيق بِيش از ۲۰۰۰ نوع گِياه داروِيِي، استفاده از فرم هاِي مختلف انرژِي جهت درمان بِيمارِي ها همچون استفاده از سنگها، رنگها، فلزات، اصوات و مانتراها و همچنِين روش هاِي مختلف پرهِيز و روزه ددارِي، راِيحه درمانِي، بخور درمانِي و آبزن، دوش روغن هاِي گِياهِي، ادرار درمانِي، … همگِي جزو بخش هاِي مختلف اِين شاخه تخصصِي آِيورودا مِي باشند.

 

 ۲- شالِيا چِيکِيتسا (جراحِي)
شناخت نقاط مختلف حِياتِي بدن و ارتباط انها با عناصر پنج گانه، نحوه تأثِيرگذارِي بر روِي اِين نقاط از طرِيق ماساژها، فشار درمانِي، طب سوزنِي، فتِيله گذارِي، استفاده از سنگ ها، رنگ ها، فلزات و روغن هاِي مختلف براِي تأثِيرگذارِي بر روِي اِين نقاط و به جرِيان انداختن انرژِي هاِي حِياتِي بدن و نِيز روش هاِي مختلف ارتوپدِي و جراحِي همچون جراحِي پلاستِيک، سزارِين، جراحِي چشم، مغز و شکم جزو روش هاِي ذکر شده در اِين شاخه تخصصِي از آِيورودا مِي باشند.
۳- شالاکِيا تانترا
(درمان بِيمارِي هاِي سر، گردن، چشم ها، گوش، حلق، بِينِي، دهان و …)
روش هاِي مختلف درمان بِيش از ۷۲ بِيمارِي ناحِيه سر شامل گوش، حلق، بِينِي، چشم .

 

 


۴- آگادا تانترا وِيشاگارا واِيرودها تانتر (سم شناسِي)
شامل مباحثِي همچون شناخت مواد آلوده کننده آب و هوا، خصوصِيات سمِي فرآورده هاِي معدنِي، گِياهِي و حِيوانِي، درمانِي مسمومِيت ها و بِيمارِي هاِي بوجود آمده از طرِيق سموم، بِيمارِي هاِي همه گِير و اپِيدمِيک مِي باشد.

 

 ۵- ماناسا روگاِيا بهوتاوِيدِيا (روان درمانِي)
درمان اختلالات ذهنِي و بِيمارِي هاِي بوجود آمده بواسطه عوامل مختلف، بررسِي تأثِيرات اجرام سماوِي و موجودات غِيرارگانِيک در بوجود آوردن بِيمارِي ها و روش هاِي درمان آنها با استفاده از داروهاِي گِياهِي و رژِيم هاِي درمانِي، روِيابِينِي آگاهانه، ِيوگا و مدِيتِيشن، تمرِينات تنفسِي، اصوات و مانتراها و… .

 

 ۶- کومارا بهتر پتِيا ِيابال تانترا (اطفال)
مراقبت و نگهدارِي از نوزاد و مادر پِيش از تولد و پس از آن، انتخاب جنسِيت، ساختار بدنِي و ذهنِي نوزاد، روش هاِي مختلف ماماِيِي و زاِيمان و شناخت و درمان بِيمارِي هاِي نوزادان و اطفال از جمله بخش هاِي مختلف اِين شاخه آِيورودا مِي باشد.

 

 


۷- راساِيانا تانترا
روش هاِي مختلف پِيشگِيرِي از بِيمارِي ها همچون در پِيش گرفتن روال زندگِي خاص در هنگام روز، شب و فصول مختلف، شناخت اعمال جسمانِي و نگرش ذهنِي که از بوجود آوردن بِيمارِي جلوگِيرِي مِي کند و نِيز استفاده از داروها و روش هاِي مختلف براِي افزاِيش طول عمر و جلوگِيرِي از پِيرِي از جمله مباحث مطرح شده در اِين بخش مِي باشد.

 

 


۸- واجِي کارانا تانترا: درمان ناتوانِي جنسِي
اِين بخش به دو شاخه تقسِيم مِي شود که ِيکِي به درمان ناتوانِي جنسِي و نازاِيِي پرداخته و دِيگرِي به روش هاِي استفاده از انرژِي جنسِي و تبدِيل آن به انرژِي معنوِي مِي پردازد.
شمارِي از اِين شاخه هاِي تخصصِي آِيورودا با گذشت زمان تحت تأثِير شراِيط زمانِي خود دستخوش تغِيِير قرار گرفته و برخِي مانند جراحِي آِيوروداِيِي با ظهور آِيِين بودا بکلِي از بِين رفته اند.

 


 

مطالب مفید پیشنهادی:

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار سایت دانش آیورودا مطلع شوید .

تماس با ما

اطلاعات تماس سایت دانش آیورودا

  • شماره تماس : 09136018307
  • لینک اینستاگرام دانش آیورودا:https://www.instagram.com/Ayurveda_ir

با ما در تماس باشید

ما را در صفحات اجتماعی دنبال نمایید...
شما اینجا هستید: خانه آیورودا دانش آیورودا بخش هاي اصلي آيورودا