4 از 1 صفحه

پرسشنامه تعیین دوشا (مزاج)

لطفا جنسیت خود را انتخاب کنید

لطفا نام و نام خانوادگی خود را بنویسید

لطفا سن خود را وارد کنید

لطفا عددی بنویسید

لطفا وزن خود را به کیلوگرم بنویسید

لطفا نام شهر سکونت فعلی خود را بنویسید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا وضعیت تاهل خود را انتخاب کنید

تاریخ امروز را انتخاب کنید

بر روی تاریخ امروز کلیک کنید

در صورتي كه در گذشته و يا زمان كنوني به بيماري خاصي مبتلا بوده و يا هستيد ، نام و مدت آن را به صورت خلاصه در کادر بنويسيد

شماره تلفن همراه وارد شده معتبر نمی باشد

شماره تلفن همراه خود را وارد کنید تا در صورت نیاز بتوانیم با شما تماس بگیریم

آدرس ایمیل وارد شده معتبر نمی باشد. لطفا ایمیل خود را با دقت وارد کنید

نتیجه پرسشنامه شما از طریق آدرس ایمیلی که اعلام می کنید برای شما ارسال می شود. پس ایمیل واقعی و صحیح خود را بنویسید

لطفا آدرس ایمیل خود را دوباره بنویسید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

لطفا یک پاسخ را انتخاب کنید

توجه: پاسخنامه عادی فقط شامل تعیین نوع دوشای بدن شما می باشد ولی پاسخنامه کامل همراه با تعیین نوع دوشا و تفسیر پرسشنامه شما و توصیه های تغذیه ای و سبک زندگی توسط کارشناس خواهد بود هزینه پاسخنامه عادی 5000 تومان و هزینه پاسخنامه کامل 30000 تومان میباشد.لطفا جهت ثبت فرم پرسشنامه خود کلید پرداخت را کلیک کرده و مراحل پرداخت مبلغ پرسشنامه خود را انجام دهید. تنها پس از پرداخت هزینه ، پرسشنامه شما بررسی خواهد شد.

شما اینجا هستید: خانه