دانش آیورودا (علم زندگی)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
آداب و قواعد خوردن در آیورودا

دوشاها و تفاوت آنها در آیورودا

 

دوشاها مثلت آیورودا هستند. هر 5 عنصر به همراه همه ی ویژگی هایشان دست به دست یکدیگر می دهند تا سه دوشا (واتا - پیتا - کافا) را بوجود بیاورند

 

در یک کلام ، هر دوشا نوعی انرژی زیستی است که در هر شخصی به صورت کاملا متفاوتی با یکدیگر ترکیب می شوند و همه ی سیستم های جسمی ، ذهنی و روانی را در او کنترل می کنند

 

 

در ان پادکست درباره دوشاها و تفاوت آنها با یکدیگر در آیورودا صحبت شده است

 

دوره آموزشی سلامتی به روش آیورودا


dosha test ayurveda - تست تعیین مزاج در آیورودا


chakra test banner تست چاکراها و چرخه های انرژی

شما اینجا هستید: خانه پادکست پادکست دوشاها