آشنایی با اصول و تکنیک های دانش فنگ شوئی

ھشت جھت در فنگ شويی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ھشت جھت در فنگ شويي

ھشت جهت در فنگ شويي
در فنگ شویی باستانی بر اساس شرایط جوی و محیطی زمین ھر یک از عناصر پنج گانه را به یکی از جھات جغرافیایی اختصاص می دادند که تا به امروز در کلیه متون فنگ شویی به جای خود باقی است . جھتھای قطب نما نیز در فنگ شویی مھم ھستند. ھر جھت (شمال -جنوب-شرق-غرب -شمال شرقی -
شمال غربی-جنوب شرقی-جنوب غربی) با یکی از عناصر پنجگانه در ارتباط است و بر ھم تاثیر دارند. ھنگام دکوراسیون یا حتی ھنگام ساختن ساختمان به این جھت ھا دقت میکنند.
آب <-- شمال
چوب <-- شرق، جنوب شرقی
خاک <-- مرکز، شمال شرقی، جنوب غربی
فلز <-- غرب، شمال غربی

 

{jcomments on}

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید
شما اینجا هستید: خانه فنگ شوئی دانش فنگ شوئی ھشت جھت در فنگ شويی