آشنایی با دانش آیورودا

آشنایی با دانش آیورودا

طب سنتي و آيورودا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فهرست مطلب

طب سنتي و آيورودا

طب سنتي و آيورودا

مقاِيسه مبانِي آِيورودا با طب سنتِي اِيران
همان‌طور که مِي‌دانِيم امور طبِيعِيه بخشِي از طب نظرِي است که در برگِيرنده مبانِي طب سنتِي بوده و شامل هفت جزء مِي‌باشد که اولِين جزء آن ارکان است. رکن ِيا عنصر را جسم بسِيطِي گوِيند که به جز خود به چِيز دِيگرِي تجزِيه نمِي‌شود از طرفِ ديگر، ِيکِي از مفاهِيم پاِيه آيورودا فلسفه پانچاماهابوتا ِيا پنج عنصر بزرگ است. اِين پنج عنصر شامل خاک (پرِيتوِي)، آب (جالا)، هوا (واِيو)، آتش (آگنِي) و اتر (آکاش) مِي‌باشد که به جز موارد آخر همان ارکان طب سنتِي اِيران هستند. و همان خواص را دارند. البته نام اِين عناصر حالتِي سمبلِيک دارد.

مزاج يا دوشا

آمِيزش اجراِي ارکان با ِيکدِيگر موجب پِيداِيش کِيفِيتِي مرکب مِي‌شود که آن را مزاج گوِيند. از طرفِي دِيگر در تعرِيف خلط عنوان مِي‌شود که جسمِي سِيال و مرطوب است که غذا در بدن براِي اولِين‌بار به آن تبدِيل مِي‌گردد.
مزاج را مِي‌توان به متعدل و غِيرمعتدل تقسِيم‌بندِي کرد و اخلاط هم شامل صفرا، خون، بلغم و سودا هستند.
در فلسفه آِيورودا با دوشاها ِيا طباِيع روبه‌رو هستِيم. دوشاها نِيروهائِي متافِيزِيکِي هستند که از عناصر پنج‌گانه تشکِيل شده‌اند و در بدن افراد مختلف با نسبت‌هائِي مشخص مسئولِيت اعمال حِياتِي را برعهده دارند.
کافا همان بلغم و سودا مترادف واتا است. پِيتا را مِي‌توان بِينابِين خون و صفرا در نظر گرفت.

اسباب اربعه و ادامه بحث دوشاها
مقوله اسباب چهارگانه به فلسفه ِيونان باستان و ارسطو بر مِي‌گردد که براِي هر پدِيده‌اِي در جهان چهار علت را قائل بود. با اِين فلسفه آِيورودا روِيکردِي دِيگر به اِين موضوع دارد اما اگر براِي دوشاها نِيز سبب مادِي و فاعلِي و صورِي و غائِي در نظر بگِيرِيم متوجه شباهت‌هاِي آنها با اخلاط مِي‌گردِيم. مثلاً سبب مادِي بلغم، غذاهاِي سرد و تر و غلِيظ و لزج و لبنِيات و مِيوه‌ها هستند که همگِي موجب افزاِيش دوشاِي کافا نِيز مِي‌گردند. از سبب‌هاِي غائِي بلغم تغذِيه بعضِي اندام‌ها مثل مغز و نخاع و اعصاب و هم‌چنِين روان شدن و تسهِيل حرکات مفاصل را مِي‌توان نام برد که در مورد دوشاِي کافا نِيز صدق مِي‌کند.

خوردنِي‌ها و آشامِيدنِي‌ها:
در آِيورودا و طب سنتِي جاِيگاهِي وِيژه دارند. علاوه بر اِين‌که هر شخصِي با توجه به مزاج خودش با دوشانِي غالب خود نِياز به ِيک برنامه غذائِي خاص دارند. در طب سنتِي اِيران با دسته‌بندِي متنوع‌ترِي از غذاها روبه‌رو هستِيم و علت آن هم احتمالاً تنوع غذائِي آشکار غذاهاِي اِيرانِي نسبت به اغذِيه هندوستان ِيا کشورهاِي دِيگر دنِيا مِي‌باشد.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار سایت دانش آیورودا مطلع شوید .

تماس با ما

اطلاعات تماس سایت دانش آیورودا

  • شماره تماس : 09136018307
  • لینک اینستاگرام دانش آیورودا:https://www.instagram.com/Ayurveda_ir

با ما در تماس باشید

ما را در صفحات اجتماعی دنبال نمایید...
شما اینجا هستید: خانه آیورودا دانش آیورودا طب سنتي و آيورودا